Procházet zdrojové kódy

Push to proper repo

pull/74/head
Aode před 1 měsícem
rodič
revize
3bb8557ae7
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      container/push-containers.sh

+ 1
- 1
container/push-containers.sh Zobrazit soubor

@@ -19,5 +19,5 @@ require_input "$TAG" "container tag"
ARCHITECTURES=('arm64v8' 'arm32v7' 'amd64')

for arch in "${ARCHITECTURES[@]}"; do
podman push "$TAG:$arch" "docker://docker.io/asonix/masto-deps:$arch"
podman push "$TAG:$arch" "docker://docker.io/$TAG:$arch"
done

Načítá se…
Zrušit
Uložit