Procházet zdrojové kódy

Change logo URL for Heroku and Scalingo (#4476)

tags/v1.5.0
Yamagishi Kazutoshi před 2 roky
rodič
revize
e05606c8d0
2 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 2 odebrání
  1. 1
    1
      app.json
  2. 1
    1
      scalingo.json

+ 1
- 1
app.json Zobrazit soubor

@@ -2,7 +2,7 @@
"name": "Mastodon",
"description": "A GNU Social-compatible microblogging server",
"repository": "https://github.com/tootsuite/mastodon",
"logo": "https://github.com/tootsuite/mastodon/raw/master/app/javascript/images/logo.svg",
"logo": "https://github.com/tootsuite.png",
"env": {
"HEROKU": {
"description": "Leave this as true",

+ 1
- 1
scalingo.json Zobrazit soubor

@@ -2,7 +2,7 @@
"name": "Mastodon",
"description": "A GNU Social-compatible microblogging server",
"repository": "https://github.com/tootsuite/mastodon",
"logo": "https://github.com/tootsuite/mastodon/raw/master/app/javascript/images/logo.svg",
"logo": "https://github.com/tootsuite.png",
"env": {
"LOCAL_DOMAIN": {
"description": "The domain that your Mastodon instance will run on (this can be appname.scalingo.io or a custom domain)",

Načítá se…
Zrušit
Uložit