Преглед на файлове

Update Crowdin configuration file

tags/v3.0.0rc1
Eugen Rochko преди 1 месец
родител
ревизия
e41527f505
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      crowdin.yml

+ 1
- 1
crowdin.yml Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
commit_message: "[ci skip]"
commit_message: '[ci skip]'
files:
- source: /app/javascript/mastodon/locales/en.json
translation: /app/javascript/mastodon/locales/%two_letters_code%.json

Loading…
Отказ
Запис